Phương thức thanh toán

Nhằm tối ưu hóa về thời gian và thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc thanh quyết toán sau bán hàng, chúng tôi xin cung cấp các hình thức thanh toán như sau:

1. Hình thức trả bằng tiền mặt: Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại văn phòng Công ty.

2Hình thức chuyển khoản: Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong những tài khoản của công ty để thanh toán